Strona główna » Artykuły kominiarskie » Przegląd kominiarski – dlaczego tak ważny?
Przegląd kominiarski - dlaczego tak ważny?

Przegląd kominiarski – dlaczego tak ważny?

Głównym celem obowiązkowej inspekcji komina jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom domu. Jest to również bardzo istotny element brany pod uwagę przez firmy ubezpieczeniowe w sytuacji tzw. szkody kominowej.

Przegląd kominiarski – dlaczego jest potrzebny?

Przegląd kominiarski jest niezbędny z kilku powodów, a jego brak stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców budynków. Uwalniana z paliwa smoła osadza się na ścianie komina i paruje pod wpływem wysokiej temperatury, która może maksymalnie osiągnąć 1600 ° C. Powoduje to wytwarzanie łatwopalnych oparów i zwiększa ryzyko pożaru. Ponadto pożar, który powoduje kapanie smoły i sadzy, może przyczynić się do zablokowania komina, co w następstwie może nawet spowodować wybuch gazu.

Przegląd kominiarski, a obowiązki właściciela obiektu budowlanego

Zgodnie z Prawem budowlanym obowiązkowa kontrola kominowa została wprowadzona w 1994 roku. Zwykle kontrole powinny być przeprowadzane raz w roku – właściciele domów są nie tylko odpowiedzialni za umówienie się na wizytę ekspertów posiadających odpowiednie uprawnienia, ale także są zobowiązani do wdrażania ich zaleceń.

Z przepisów przeciwpożarowych wynika, że rury dymowe, spalinowe i odpowietrzające muszą być usunięte z zanieczyszczeń. Ogólnie rzecz biorąc, odpowiedzialność za zorganizowanie inspekcji spoczywa na spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej.

Każda inspekcja, którą przeprowadza kominiarz musi być odpowiednio udokumentowana, ponieważ firma ubezpieczeniowa decyduje o wypłacie odszkodowania w przypadku pożaru lub innego zdarzenia. Kupując ubezpieczenie mieszkaniowe przez Internet należy zapoznać się z „Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia”, które zawierają zapisy dotyczące obowiązków ubezpieczającego w  przeprowadzeniu systematycznej kontroli każdego urządzenia.

Przegląd kominiarski – na czym polega?

Czyszczenie kominów obejmuje wiele czynności, takich jak czyszczenie i sprawdzanie drożności, przebiegu i szczelności przewodów kominowych. Przeprowadzane są na dachu, zaś ocenie podlega stan komina ponad dachem.

Następnym krokiem jest sprawdzenie, czy sprzęt podłączony do komina działa poprawnie. Po wykonaniu wszystkich czynności osoba przeprowadzająca kontrolę wystawi stosowny dokument, tzw. protokół poświadczający przeprowadzenie kontroli.

Co grozi za brak przeglądu kominiarskiego?

W sytuacji, kiedy odnotuje się brak ważnego przeglądu kominiarskiego, powiatowy inspektor nadzoru może nałożyć na właściciela lub zarządcę budynku karę w wysokości do 500 zł. Prawo do nałożenia grzywny przysługuje również sądowi rejonowemu. Należy zwrócić uwagę, że nieprzestrzeganie przepisów dotyczących czyszczenia kominów podlega również karom wynikającym z Kodeksu Karnego.

Firmy ubezpieczeniowe uważają, że nieskuteczne czyszczenie komina lub niedokończenie kontroli w terminie jest zaniedbaniem ubezpieczonego. Zgodnie z zasadami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia zaniedbanie właściciela nieruchomości jest podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania. Co to oznacza w praktyce? Otóż z tego powodu np. W wyniku pożaru czy wybuchu gazu możesz stracić życiowy dobytek bez otrzymania jakiejkolwiek rekompensaty.

Ubezpieczając dom należy pamiętać o swoich zobowiązaniach wynikających z umowy zawartej z ubezpieczycielem. W przeciwnym razie ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty kwoty ubezpieczenia. OWU określa każde towarzystwo ubezpieczeniowe, jednak zawsze od ubezpieczycieli wymagane jest przeprowadzenie obowiązkowych przeglądów technicznych oraz dbałość o konserwację przewodów i wyposażenia wchodzącego w skład danej instalacji. Nie trzeba dodawać, że jeśli Twój dom nie jest w ogóle ubezpieczony, odszkodowanie jest niemożliwe.

Podsumowanie

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez ubezpieczających jest zaniedbanie obowiązkowej kontroli kominiarskiej. Ma to dalekosiężne i bardzo poważne konsekwencje, zagrażające życiu i powodujące straty sięgające niekiedy milionów złotych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now ButtonZadzwoń: 889 118 099